Facturen komen niet terug in nog te registreren documenten

Probleem:
Sommige facturen komen niet in mijn lijst van te registreren documenten

Oorzaak
Er zit een fout in de PDF en je ziet dit niet.

Oplossing:
1) voeg de kolom toe "No. of PDF-files with error"
2) selecteer de PDF bestanden 1-voor-1 door op het geatl te klikken in de kolom No. of PDF-files with error"
3) Print ze opnieuw als pdf
Aanmaakdatum: 21-09-2018 09:21      Laatst bijgewerkt: 21-09-2018 09:22