Foutmelding: "Vereffenings-id moet gelijk zijn aan  Fin. Dagboekregel: Dagboeksjabloon=W, Dagboekbatch=X, Regelnr.=Y, De Huidige waarde is Z"  bij boeken Bank/Giro boek

Probleem
Wanneer ik bij het Bank/Giroboek wil boeken, krijg ik een foutmelding: Vereffenings-id moet gelijk zijn aan Fin. Dagboekregel: Dagboeksjabloon=W, Dagboekbatch=X, Regelnr.=Y, De Huidige waarde is Z

Oorzaak
De melding geeft aan dat het vereffenings-id leeg moet zijn. Let op de dubbele spatie na de het woordje "aan" in de foutmelding.

Oplossing
Selecteer de regel waar het om gaat en ga vervolgens met Shift+F11 naar de vereffening. haar daar het vereffenings-ID weg.
Aanmaakdatum: 6-8-2019 11:00 bart@hbsoftware.nl      Laatst bijgewerkt: 7-8-2019 15:25 bart@hbsoftware.nl